Panden
 
It Hoefizer  11
8561 GD  Balk
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 450.000,00  K.K.
Woning
1992
170 m²
795 m²
530 m³
5

Poeldijk  Kavel 19
8581 KM  Elahuizen
Vraagprijs
Soort object
Perceeloppervlakte
€ 159.000,00  V.O.N.
Bouwgrond
1282 m²

Poeldyk   kavel 26
8581 KM  Elahuizen
Vraagprijs
Soort object
Perceeloppervlakte
€ 192.400,00  V.O.N.
Bouwgrond
1001 m²

Poeldyk  kavel 25
8581 KM  Elahuizen
Vraagprijs
Soort object
Perceeloppervlakte
€ 213.200,00  V.O.N.
Bouwgrond
1149 m²

Lorbuorren  4
8571 MT  Harich

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1881
250 m²
12810 m²
2670 m³
6

It Heech  2
8571 GD  Harich

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1993
200 m²
674 m²
685 m³
7

Hegewei  14
8584 VJ  Hemelum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1920
75 m²
382 m²
265 m³
4

Stripedyk  23
8523 NB  Idskenhuizen

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1958
90 m²
406 m²
280 m³
5

De Greiden  56
8553 MD  Indijk

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Recreatiewoning
1995
80 m²
280 m²
275 m³
4

It Heechhout  7
8723 ES  Koudum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1991
130 m²
420 m²
475 m³
5

De Stringen  28
8723 DA  Koudum
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 250.000,00  K.K.
Recreatiewoning
2008
80 m²
371 m²
385 m³
4

Plattedijk  39-6
8531 PC  Lemmer

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Recreatiewoning
1972
50 m²
505 m²
140 m³
3

Eesterich  1
8722 HD  Molkwerum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1963
115 m²
627 m²
415 m³
5

Omrin  19
8566 JN  Nijemirdum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
2000
125 m²
531 m²
525 m³
5

Lyklamawei   85
8566 JK  Nijemirdum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woonboerderij
1900
275 m²
1317 m²
1125 m³
8

Haskestaete Makelaardij
It Hoekstee 3
8561 BE Balk
0514 - 603111
info@haskestaete.nl

Copyright 2016 © Haskestaete Makelaardij