Panden
 
It Hoefizer   5
8561 GD  Balk

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1993
145 m²
671 m²
520 m³
6

Hielkemastrjitte   34
8561 DJ  Balk

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1972
110 m²
156 m²
350 m³
5

Hielkemastrjitte   26
8561 DH  Balk

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1972
115 m²
155 m²
350 m³
5

Lapidothstrjitte  10
8561 DA  Balk

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1971
100 m²
224 m²
325 m³
4

Patriis  3
9035 DL  Dronryp

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1999
125 m²
345 m²
425 m³
4

Tsjerkewei   28
8581 KB  Elahuizen

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1925
90 m²
225 m²
350 m³
5

Poeldyk   kavel 21
8581 KM  Elahuizen

Soort object
Perceeloppervlakte

Bouwgrond
1001 m²

Poeldyk  kavel 23
8581 KM  Elahuizen

Soort object
Perceeloppervlakte

Bouwgrond
1589 m²

Poeldyk   kavel 22
8581 KM  Elahuizen

Soort object
Perceeloppervlakte

Bouwgrond
1520 m²

Tsjerkewei   11
8581 KB  Elahuizen

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1915
75 m²
251 m²
400 m³
4

Joop Schweitzerstrjitte  1
8581 KK  Elahuizen

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1981
110 m²
274 m²
420 m³
5

Westerein  23
8571 GB  Harich

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woon/werkpand
1925
160 m²
6220 m²
1500 m³
5

Harichsterdyk  62
8571 RM  Harich

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1900
85 m²
2605 m²
265 m³
5

Harichsterdyk  48
8571 RM  Harich

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1900
115 m²
2010 m²
840 m³
5

Welgelegen  7
8571 RG  Harich

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1965
140 m²
1150 m²
525 m³
5

Haskestaete Makelaardij
It Hoekstee 3
8561 BE Balk
0514 - 603111
info@haskestaete.nl

Copyright 2016 © Haskestaete Makelaardij