Recent in verkoop
Warns
't Noard  64
Vraagprijs: € 225.000,00
Recent in verkoop
Rijs
Mientwei  19
Vraagprijs: € 285.000,00
Recent in verkoop
BALK
Rosenbergstrjitte  3
Vraagprijs: € 430.000,00

Wanneer u ons inschakelt voor de aankoop van een woning, wat mag u dan van ons verwachten?

Samen met u wordt de woning bekeken, waarbij wordt gelet op de onder- houdstoestand, bouwkundige gebreken, functionaliteit van de indeling, ligging en kwaliteit van tuin en erf. Ook worden er vragen gesteld aan de verkoper of diens   makelaar ten aanzien van gebreken, hinder van buren of omgeving en bekendheid met asbest, aanwezigheid van ondergrondse tanks of verontreiniging van de bodem. Verder wordt er ook getracht achtergrondinformatie over de verkoop te verkrijgen, hetgeen van belang kan zijn in het vervolgproces.

Als de woning op het eerste gezicht voldoet aan uw wensen wordt er door de makelaar recherche gepleegd ten aanzien van juridische, planologische en milieutechnische aspecten.  

Wanneer bovenstaande geen bezwaarlijke zaken oplevert, wordt er een berekening gemaakt van de waarde van de woning. Er wordt daarbij rekening gehouden met verkochte referentiepanden. Hiervoor staat de zeer uitgebreide database van NVM ter beschikking en is er inzage in het Kadaster.

Er wordt een sterkte/zwakte-analyse van de woning gemaakt. Aan de hand daarvan wordt de betreffende woning met u besproken. Als u op basis van dit gesprek met de woning verder wilt, geven we u een advies t.a.v. een uit te brengen (openings)bod op het pand (we gaan ervan uit dat u reeds weet wat uw maximaal kunt of wilt besteden).

In overleg met u wordt er door ons een bod op de woning uitgebracht waarbij er naast het geldbedrag ook wordt gesproken over een datum waarop de woning aanvaardt kan worden en eventuele andere voorwaarden. Voorts kan er een (aantal) ontbindende voorwaarden in de bieding worden opgenomen. Bijvoorbeeld een voorbehoud voor de financiering en/of bouwkundige keuring.

Wij doen daarbij uiteraard ons best om voor u een zo gunstig mogelijke deal te bewerkstelligen. Een lagere koopsom leidt daarbij zowel voor u, als voor ons tot financieel voordeel (zie onder ‘de courtage’).

Indien er mondeling overeenstemming wordt bereikt over de prijs en de nadere voorwaarden wordt er doorgaans door de verkopende makelaar een koopovereenkomst opgesteld. Indien de verkoper geen makelaar heeft, maken wij de koopovereenkomst op. In geval van opmaak door de verkopende makelaar wordt deze in concept door ons gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd.

We nemen samen met u de koopovereenkomst door en lichten deze toe. Bij akkoord bevinding wordt de overeenkomst getekend.

De conceptakte van levering en de nota van afrekening, opgemaakt door de notaris, wordt door ons gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.

Op dag van levering vindt er een inspectie van de woning plaats. Aansluitend wordt de levering afgerond door ondertekening bij de notaris. Uiteraard begeleiden wij u ook bij deze handelingen.

Voor eventuele nazorg (after-sales) kunt u ook een beroep op ons doen. 

 De condities waaronder wij u begeleiden bij de aankoop van een woning

De kosten

  • Deel I: u betaald een startbedrag  van € 250,- wanneer er uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de door u voorgestelde woning.
  • Voor elke volgende woning die door ons wordt onderzocht geldt een tarief van € 125,-per woning.
  • Deel II: bij een geslaagde aankoop van de woning betaald u courtage, de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de koopsom van de woning.
  • Deel II is op basis van no cure, no pay, u bent dus alleen courtage verschuldigd bij succesvolle aankoop!!
  • Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW. 
Haskestaete Makelaardij
It Hoekstee 3
8561 BE Balk
0514 - 603111
info@haskestaete.nl

Copyright 2016 © Haskestaete Makelaardij