Recent in verkoop
Warns
't Noard  64
Vraagprijs: € 225.000,00
Recent in verkoop
Rijs
Mientwei  19
Vraagprijs: € 285.000,00
Recent in verkoop
BALK
Rosenbergstrjitte  3
Vraagprijs: € 430.000,00


Wanneer wij de verkoop van uw woning mogen verzorgen, wat doen wij dan voor u?

 • De makelaar bekijkt uw woning grondig, waarbij gelet wordt op bouwkundige, juridische en planologische aspecten. Tevens wordt nagetrokken of er zaken zijn die in het kader van de meldingsplicht aan de aspirant-koper moeten worden medegedeeld.
 • In overleg met u wordt aan de hand van de te verwachten opbrengstprijs een vraagprijs vastgesteld en de termijn waarop de woning door de koper(s) kan worden aanvaard.
 • Samen met u wordt bepaald hoe de woning in de markt zal worden gezet. Misschien kent u zelf gegadigden die in uw woning geïnteresseerd zijn, deze kunnen dan als eerste worden benaderd. Daarnaast beschikken wij over de nodige contacten in de vastgoedsector, mogelijk zit hier een belangstellende tussen.
 • Er wordt door een professionele fotograaf een fotoreportage van uw woning en omgeving gemaakt voor het samenstellen van een uitgebreide verkoopbrochure en internetplaatsing.
 • Bouwkundigburo Kampen maakt digitale plattegronden van uw woning.
 • Voordat wij het verkoopproces opstarten ontvangt u van ons, ter goedkeuring, een conceptbrochure.
 • Indien gewenst plaatsen we een tuin- of een raambord.
 • De woning wordt uitgebreid gepresenteerd op de site www.funda.nl en op onze eigen website www.haskestaete.nl. Verder wordt er gebruik gemaakt van ‘social media’. Belangstellenden kunnen plattegronden in 2D en 3D bekijken en ook een brochure van de woning in PDF-formaat downloaden.
 • Mocht u uw woning gedurende het verkoopproces extra onder de aandacht willen brengen op de Funda, dan is dit mogelijk. Zo kunnen wij uw woning op verschillende manieren “in the picture” zetten, bijvoorbeeld als ‘Tophuis’ of  ‘Woning in Beeld’. Ook is er de mogelijkheid tot deelname aan de NVM Open Huizen Dag (2x per jaar). Aan deze diensten zijn echter extra kosten verbonden, die wij aan u door berekenen.
 • Indien u een emailadres heeft opgegeven krijgt u wekelijks statistieken toegezonden, hiermee kunt u zien hoe vaak uw woning wordt bekeken op Funda.
 • Als geïnteresseerden in uw woning zich bij ons melden ontvangen ze uitgebreide  informatie over uw pand zowel mondeling als door middel van de verkoopbrochure. Mocht men de woning willen bezichtigen, dan wordt hiervoor een afspraak gemaakt. Datum en tijdstip van de bezichtiging worden met u afgestemd en nadien wordt teruggekoppeld hoe de bezichtiging is verlopen.
 • Mocht er een bieding op uw woning worden uitgebracht, dan wordt er door ons, namens u, op deskundige wijze onderhandeld om zo voor u de beste verkoopprijs en randvoorwaarden te realiseren, ook hierbij wordt u voordurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Indien deze onderhandelingen succesvol verlopen en er mondeling overeenkomst wordt bereikt,  dan worden door ons de afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst. De makelaar neemt voor de ondertekening van de overeenkomst het document stap voor stap met u door.
 • Na ondertekening door beide partijen (koper en verkoper) zorgen wij dat alle stukken die nodig zijn voor het opmaken van de notariële akte correct en volledig worden aangeleverd bij de betreffende notaris.
 • De concept-akte van levering, opgemaakt door de notaris, wordt door ons gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd. Verder zijn we aanwezig bij de juridische overdracht.
 • Voorafgaand aan de akte-passering vindt er met de koper, en in uw bijzijn, de inspectie van de woning plaats, waarbij wij de meterstanden noteren.

De condities waaronder wij uw woning in de verkoop nemen


De kosten

 • Deel I: u betaalt het opstartbedrag  van € 550,-.
 • Deel II: bij verkoop van de woning betaalt u de courtage, de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de opbrengst van de woning. 
 • Deel II is op basis van no cure, no pay, u bent dus alleen courtage verschuldigd bij succesvolle verkoop!!
 • Plaatsing van extra advertenties in kranten, magazines en huis-aan-huisbladen of extra web-advertising gaan altijd in overleg met u en worden, zonder opslag, aan u doorberekend.
 • De tarieven zijn inclusief 21% BTW. 
 • Wanneer wij de woning voor u mogen verkopen, dan krijgt u vooraf alle afspraken helder op papier.
 • Graag komen wij geheel vrijblijvend bij u langs voor het maken van een prijsopgave.

 

Haskestaete Makelaardij
It Hoekstee 3
8561 BE Balk
0514 - 603111
info@haskestaete.nl

Copyright 2016 © Haskestaete Makelaardij