Fundabericht – Concurrentie op woning buiten de stad neemt toe

Fundabericht – Concurrentie op woning buiten de stad neemt toe

Concurrentie op woningen buiten de stad neemt toe

De funda Index van februari toont een structureel groot gat tussen verkoop- en koopintentie sinds de beginmeting in juli vorig jaar. Door de toenemende krapte neemt concurrentie op de woningmarkt in heel Nederland steeds verder toe, maar vooral buiten de grote steden. Uit de cijfers over februari blijkt dat het aantal mensen dat daar een woning zoekt alleen maar groter wordt. Steeds meer Nederlanders zijn specifiek op zoek naar buitenruimte en ʻdeʼ dorpssfeer.

In februari geeft 88% van de consumenten aan het nu een goed moment te vinden voor de verkoop van een woning. Voor het kopen van een woning ligt dat percentage op 13%, het laagste punt sinds juli 2020. In beide gevallen spelen de huidige huizenprijzen de grootste rol in het respectievelijk hoge en lage vertrouwen. Toch vertaalt dat zich in beide richtingen niet door naar de koop- en verkoopintentie. Steeds minder consumenten zijn van plan hun woning te verkopen, waardoor ook de verkoopintentie in februari het laagste punt sinds juli 2020 bereikt. En de kopers? Die blijven onverminderd in de rij staan. Dat zien we ook terug in de hoogste gedragsindex in acht maanden tijd.

Van speculatie naar cijfers

Toch stijgt de concurrentie niet in heel Nederland even hard. Quintin Schevernels, CEO funda: ‘We houden met de funda Index al acht maanden de stand van wonend Nederland bij en zien steeds duidelijkere trends. Vorig jaar speculeerden we over een trek van stad naar dorp door de aanhoudende woningkrapte en nu zien we dit nadrukkelijk terug in onze cijfers. In gebieden buiten de grote steden is de concurrentie flink toegenomen. In 2020 werd daar zelfs 94% meer naar woningen gezocht dan in 2019, blijkt ook uit de meest recente Barometercijfers per regio. Daarbij hebben wij nu ook in kaart waar kopers precies zoeken en waarom het dorp zo populair is.’

Kopers naar dorpen voor buitenruimte, sfeer en rust

Op de vraag waarom kopers naar een dorp willen verhuizen, antwoordt 47% dat ze op zoek zijn naar meer buitenruimte, geeft 34% aan de sfeer van een dorp prettig te vinden en vindt 30% dat de stad te druk wordt. Opvallend is ook het relatief kleine percentage kopers dat de kosten als reden noemt: een op de vier verhuist om financiële redenen liever naar een dorp.

2021-03-31T17:12:31+02:0011 maart 2021|