Minister van BZK presenteert Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie

Minister van BZK presenteert Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie

Afgelopen week heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer de Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie gepresenteerd. Met deze waarden kan de woningeigenaar nu gerichter aan de slag gaan met het verduurzamen van de eigen woning.

Daarbij geeft de Standaard aan wat de maximale warmtevraag per vierkante meter mag zijn (kwh/m2/j) zodat de woning met een toekomstige alternatieve energiebron verwarmd kan (blijven) worden. De streefwaarden geven aan welk isolatieniveau de afzonderlijke bouwdelen dienen te hebben.

Het niveau voor de Standaard is per woning verschillend. Deze is namelijk afhankelijk van het bouwjaar, het woningtype en de mate van compactheid van de woning.

De overheid vindt het van belang dat er ook stapsgewijs naar de Standaard geïsoleerd kan worden. Daarmee kunnen eigenaren investeringsbeslissingen bijstellen naarmate de energietransitie zich verder voltrekt en er meer duidelijkheid ontstaat over de beschikbaarheid van duurzame bronnen en voorkomen wordt dat er foutieve keuzes worden gemaakt.  Het kan tevens voor eigenaar-bewoners financieel aantrekkelijker zijn om bouwdelen stapsgewijs te isoleren.

Hierbij zijn de Streefwaarden voor bouwdelen behulpzaam. Behalve een stapsgewijze route kan de Standaard uiteraard ook in één keer worden gerealiseerd. Met name voor eigenaren die bij de aankoop van de woning verduurzaming willen meefinancieren en willen voorkomen dat er naderhand weer verbouwd moet worden, is het in één keer isoleren naar de Standaard aantrekkelijk. In één keer isoleren naar de Standaard zal in bepaalde situaties ook goedkoper zijn en zorgen voor een betere isolatiekwaliteit omdat werkzaamheden in samenhang met elkaar kunnen worden uitgevoerd.

De NVM ziet de vaststelling van de Standaard en Streefwaarden als belangrijke stap in de goede richting voor de komende energietransitie. Hiermee krijgt iedere woningeigenaar immers het handelingsperspectief om – al of niet gefaseerd – met de eigen woning aan de slag te gaan en zich voor te bereiden op een (grotendeels) aardgasvrije toekomst.

2021-04-09T17:32:16+02:0030 maart 2021|