NVM Update: Ongekend sterke ontwikkeling markt recreatiewoningen

NVM Update: Ongekend sterke ontwikkeling markt recreatiewoningen

2020: grootste aantal transacties met sterkste prijsstijging sinds 2004

Marc van der Lee
23 juni 2021

In 2020 zijn er ruim 7.300 recreatiewoningen in Nederland verkocht, een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde NVM-rapport: “Recreatiewoningen 2020, de ontwikkelingen op de Nederlandse markt”. De gemiddelde verkoopprijs is, vergeleken met 2019, met 13,6% gestegen naar €172.500. Dit is de hoogste stijging sinds 2004, het jaar dat NVM startte met publicatie van deze cijfers.

Het beschikbare aanbod recreatiewoningen per 1 januari 2021 bedroeg circa 800 woningen, een scherpe daling van 57% ten opzichte van begin 2019 toen het aanbod nog 1900 woningen groot was. De invloed van de sterk oververhitte reguliere oopwoningmarkt wordt daarmee ook zichtbaar op de markt voor recreatiewoningen.

De recreatiewoningmarkt vertoont tekenen van oververhitting. Een enorme stijging van de vraag, tegenover steeds minder recreatief woningaanbod, leidt ook op deze markt tot krapte en prijsstijgingen. De lage rente van de afgelopen jaren is een van de grootste aanjagers van de sterk gegroeide investeringen in deze markt. Daarbij heeft Covid de trek van ruimte- en rustzoekers gestimuleerd vanuit de stad. Recreatiewoningen worden ook steeds vaker een toevluchtsoord voor mensen voor wie een normale koop- of huurwoning door krapte, betaalbaarheid of wachtlijsten onbereikbaar blijkt.

Te koop

Ondanks de sterke markt met veel vraag staat een recreatiewoning gemiddeld 385 dagen te koop. Opmerkelijk is dat woningen onder de €100.000 gemiddeld 500 dagen te koop staan terwijl de duurdere woningen, boven de €500.000, na gemiddeld 257 dagen zijn verkocht, wat bijna de helft sneller is.

Wat

De NVM werkt voor dit onderzoek met de volgende definitie van een recreatiewoning: een recreatiewoning is een tweede woning voor recreatieve doeleinden die in verschijningsvorm vergelijkbaar is met reguliere woonvormen en kan voor eigen gebruik bedoeld zijn maar ook als investering (verhuur) of een mix van beiden. NVM dochter brainbay voerde het onderzoek uit met gebruik van eigen cijfers en cijfers van het Kadaster.

Regionale dynamiek

De verschillen tussen de toeristische regio’s in Nederland zijn groot.

De Waddeneilanden zijn van oudsher een dure regio en noteerden in 2020 de grootste prijsstijging met ruim 30% naar gemiddeld € 375.000  Daarmee zijn de Waddeneilanden opnieuw de duurste regio in Nederland.

Brabant is met een gemiddelde verkoopprijs van €117.000 de provincie met het goedkoopste aanbod. In Zeeland is vraag naar grote en luxueuze woningen in het topsegment. De grootste recreatiewoningen worden daar verkocht (85m2), met landelijk de hoogste m2-prijs van € 3.500 per m2. De gemiddelde vraagprijs van te koop staande recreatiewoningen in Zeeland is inmiddels € 600.000. De kleinste recreatiewoningen zijn verkocht aan de kust van Noord-Holland met een gemiddelde oppervlakte van 53 m2 tegen gemiddeld €3.114 per m2. De laagste prijs per m2 wordt met €1.485 genoteerd in Brabant.

Op de Veluwe / Utrechtse Heuvelrug vonden in 2020 de meeste transacties plaats, ruim 1.400, terwijl Flevoland met 275 de minste transacties had.

Het woningaanbod op provinciaal niveau laat duidelijke verschillen zien. Op de Veluwe/Utrechtse Heuvelrug staat per begin 2021 het grootste aanbod te koop: meer dan 150 recreatiewoningen. Drenthe noteert met slechts 61 woningen het laagste provinciale niveau.

Meters en Euro’s

De inhoud van de verkochte woning wordt over de jaren steeds groter en was in 2020 gemiddeld 240 m3. De perceeloppervlakte daalt daarentegen al jaren langzaam, maar 2020 liet juist weer een kleine stijging zien naar ca 420 m2. Het gemiddelde oppervlak van een recreatiewoning is 71 m2 en 92% van de recreatiewoningen is vrijstaand. Circa 31% van transacties zit inmiddels boven de € 200.000 en 4% boven €500.000. De prijsstijging per m2 is met 1,6% relatief beperkt.

De verklaring hiervoor is dat in 2020 met name grotere recreatiewoningen zijn verkocht. In 86% van de transacties in 2020 lag de koopsom onder het niveau van de vraagprijs. Toch leidt deze krappe markt met veel vraag en weinig aanbod steeds vaker tot biedingen en transacties boven de vraagprijs. In 2020 werd 14% boven de vraagprijs verkocht wat een scherpe stijging is vergeleken met de ongeveer 6% dat in 2019 boven de vraagprijs werd verkocht.

2021-06-23T08:46:56+02:0023 juni 2021|