Terug naar:

Wijckel
Dokter Hattinkstrjitte  1
8563 AC  Wijckel
Basisschool op ruim perceel. Geschikt voor vele doeleinden. Het pand vergt weinig onderhoud en is in goede staat!
 

Basisschool op ruim perceel. Geschikt voor vele doeleinden. Het pand vergt weinig onderhoud en is in goede staat! Bouwjaar ±1984, perceel 2015m², oppervlakte ±554m² B.V.O., weinig onderhoud en veel mogelijkheden.

Afmetingen:
School: 40 x 18m¹
Fietsenstalling: 2,2 x 13m¹  
Overkapping: 8 x 2m¹
Berging: 6 x 2m¹  
Lokaal: 82m²  
Lokaal: 60m²   
Lokaal: 52m²  
Lokaal: 56m²
Kantoor: 14m²
Kantoor: 16m²    
Kantoor: 18m²
Aula: 82m²    
Berging: 8m²    
Bestrating: 700m² 

Bouwaard:
Opgetrokken in betonvloeren, spouwmuren, houten kapconstructie, kunststof kozijnen, gevelafwerking in Trespa, samengestelde ongelijkbenige zadeldaken gedekt met dakpannen. De erker is voorzien van een plat dak gedekt met bitumineuze dakbedekking. De fietsenstalling en overkapping zijn gebouwd in halfsteens gevels, staalconstructie en lessenaarsdaken gedekt met golfplaten. De bergingen in halfsteens gevels en hout met golfplaten daken. 

Indeling:
Een entree met meterkast, garderobe met plavuizenvloer en toiletten, aula en 4 leslokalen, waarvan 1 middels een vouwwand kan worden geschakeld met de aula, achterentree met garderobe met plavuizenvloer, toiletten en vlizotrap naar zolderruimte met CV-ketel, kantoorruimte met keukenblokje, kantoor, kantoor met vaste trap naar berging op de verdieping. De ruimten zijn overwegend uitgevoerd met Marmoleum vloeren. De klaslokalen zijn grotendeels uitgevoerd met een aanrechtblokje en een schoolbord.

Verwarming/wamwatervoorziening:
De school wordt centraal verwarmd met Nefit Ecomline HR ketel, bouwjaar ±2002. Warmwatervoorziening middels geiser en in één van de kantoren met close-in-boiler. 

Elektra:
De elektrische installatie is uitgerust met 13 groepen 220 Volt en aardlekschakelaars. In de school is een alarminstallatie en brandmeldingsysteem aanwezig. Het pand wordt verlicht met TL-verlichting. 

Isolatie:
Het pand is volledig geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing.  

Tuin:
Het pand is aan de voorzijde voorzien van een tuin, aan de zijkanten en achter het pand is het terrein verhard met betontegels. Een deel van het terrein aan de achterzijde is niet verhard. Op het schoolplein bevinden zich speeltoestellen en een zandbak. Het terrein is omgeven met een stalen hekwerk.

Ligging:
Het pand is prima gelegen in een rustige straat van een woonwijkje. Het oude, historische plaatsje Wijckel staat bekend om het aldaar gelegen praalgraf van vestingbouwer Menno van Coehoorn. Het dorp ligt op korte afstand van Balk (circa 3 km), de hoofdplaats van de regio Gaasterland. Dit dorp beschikt over een levendig, historisch centrum en er zijn uitgebreide voorzieningen aanwezig. Gaasterland staat bekend om haar bos– en waterrijke woonomgeving, pittoreske plaatsjes, ruimte en natuurschoon. Dit alles maakt het gebied geliefd om te wonen, werken en recreëren. Op korte afstand is een 9-holes golfbaan aanwezig en ook is er in het gebied een uitgebreide fiets– en unieke ruiterroute. Natuurliefhebbers en watersporters zullen zich hier als een vis in het water voelen! Daarbij komt ook nog de gunstige ligging van het gebied nabij Lemmer en uitvalswegen richting de Randstad (A6). 

Planologie:
Het vigerende bestemmingsplan geeft aan dat het perceel thans de bestemming “maatschappelijke voorzieningen” kent. Op grond van deze bestemming zijn de volgende functies toegestaan: Voorzieningen t.b.v. openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, verenigingsleven, onderwijs met bijbehorende sport- en gymnastieklokalen, (kinder)opvang, naschoolse opvang, bibliotheek, lichamelijke en/of geestelijke gezondheid van mens en dier.

Bijzonderheden:
- Het pand vergt weinig onderhoud, dankzij toepassing kunststof kozijnen en Trespa gevelafwerking.
- Het pand verkeerd in goede staat, zie bijgevoegd onderhoudsplan.
- De gemeente is bereid medewerking te verlenen aan passende functie voor de school. Hierbij kan worden gedacht aan een woonfunctie, alsmede wonen en werken. Wel dient hierbij te worden aangetekend dat het geen overlast mag opleveren voor de omgeving en dat er geen al te grote verkeersaantrekkende werking van mag uitgaan.
- Er kan niet worden uitgesloten dat de golfplaten op o.a. de fietsenstalling, asbesthoudend materiaal bevatten. Mocht dit later het geval blijken te zijn, dan zijn de kosten gemoeid met verwijdering volledig voor rekening en risico van koper.

Bijzondere voorwaarden:
Het uitgangspunt is dat de notariële overdracht plaats vindt, nadat de door koper gewenste bestemming onherroepelijk is geworden. Indien onverhoopt blijkt dat de door de koper gewenste bestemming niet kan worden gerealiseerd, vormt dit gegeven een ontbindende voorwaarde voor de onderhavige transactie. Deze ontbindende voorwaarde treedt niet in werking voor het geval het niet realiseren van de gewenste bestemming de koper kan worden aangerekend. Alsdan is het uitgangspunt dat de notariële overdracht plaats vindt binnen 2 weken nadat duidelijk is geworden dat de door de koper gewenste bestemming niet kan worden gerealiseerd;

Koper verplicht zich voor wat betreft de gewenste bestemming voor het gekochte pand tijdig in overleg te treden met de gemeente en ervoor zorg te dragen dat binnen één maand na het tekenen van de koopakte een zodanige aanvraag bij de gemeente wordt ingediend op basis waarvan het voor de gemeente mogelijk is te starten met de planologische procedure om te komen tot de door de koper gewenste bestemming voor het door de gemeente verkochte pand;

Indien koper zich niet houdt aan de hiervoor bedoelde termijnen, is koper over de periode gelegen tussen het tekenen van de koopakte en de notariële overdracht dan wel de datum van de ontbinding van de transactie aan de gemeente over de koopsom een rentevergoeding verschuldigd van vier procent. Indien koper kan aantonen dat de termijnoverschrijding(en) hem niet kan/kunnen worden aangerekend, treden gemeente en koper in overleg om tot een voor beide partijen aanvaardbare regeling te komen;

Indien koper daartoe de wens te kennen geeft, is de gemeente te allen tijde bereid medewerking te verlenen aan notariële overdracht nog voordat de door de koper gewenste bestemming onherroepelijk is geworden.  

Alle kosten die zijn gemoeid met wijziging van de planologische bestemming zijn voor rekening koper.

Overdracht  
Aanvaarding
   
Bouwvorm  
Soort object Schoolgebouw
Type woning Schoolgebouw
Kwaliteit woning Goed
Bouwjaar 1984
Bouwvorm Traditionele bouw
   
Indeling  
Woonopp. 500 M²
Inhoud 1500 M³
Aantal kamers
Aantal slaapkamers
Aantal verdiepingen 2
Overige inp. ruimte 40 M²
   
Energie  
Verwarming Centrale verwarming
Warmwater Geiser
Eigendom Ja
Isolatie Volledig geisoleerd
   
Buitenruimte  
Perceelopp. 2015 M²
Tuin
Kwaliteit tuin Aan te leggen
Achtertuin
Ligging achtertuin Noord-westen
Ligging pand In woonwijk, rustige straat, nabij centrum, bosrijke omgeving
   
Bergruimte  
Schuur / Berging 12 M²
   

 

         

Haskestaete Makelaardij
It Hoekstee 3
8561 BE Balk
0514 - 603111
info@haskestaete.nl

Copyright 2016 © Haskestaete Makelaardij