Panden
 
Ooste  38
8723 EH  Koudum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1940
190 m²
4442 m²
735 m³
6

Barkentijn  104
8531 DB  Lemmer

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1973
110 m²
141 m²
350 m³
5

Plattedijk  39-6
8531 PC  Lemmer
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 125.000,00  K.K.
Recreatiewoning
1972
50 m²
505 m²
140 m³
3

Eesterich  1
8722 HD  Molkwerum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1963
115 m²
627 m²
415 m³
5

Wissebuurt  6
8566 JM  Nijemirdum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1977
110 m²
305 m²
350 m³
5

Lyklamawei   85
8566 JK  Nijemirdum
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 475.000,00  K.K.
Woonboerderij
1900
275 m²
1317 m²
1125 m³
8

Ige Galamawei  9
8582 KR  Oudega

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1925
150 m²
500 m²
490 m³
5

Sanne Windwei  16
8582 KP  Oudega

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1997
140 m²
817 m²
475 m³
5

Sanne Windwei  15
8582 KP  Oudega
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 375.000,00  K.K.
Woning
1999
155 m²
556 m²
700 m³
6

De Flechtreed   39
8567 KC  Oudemirdum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1998
160 m²
543 m²
615 m³
5

De Stobberoeier  7
8567 KB  Oudemirdum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1999
135 m²
510 m²
485 m³
5

Lege Leane  18
8567 LJ  Oudemirdum

Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers

Woning
1963
120 m²
267 m²
320 m³
6

Jan Schotanuswei  36
8567 LA  Oudemirdum
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 198.000,00  K.K.
Woning
1920
105 m²
288 m²
300 m³
4

Fonteinwei  5
8567 JT  Oudemirdum
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 295.000,00  K.K.
Woning
1900
110 m²
1355 m²
765 m³
6

Marderleane  9A-18
8572 WG  Rijs
Vraagprijs
Soort object
Bouwjaar
Woonoppervlakte
Perceeloppervlakte
Inhoud
Aantal kamers
€ 99.750,00  K.K.
Recreatiewoning
2013
56 m²
284 m²
140 m³
4

Haskestaete Makelaardij
It Hoekstee 3
8561 BE Balk
0514 - 603111
info@haskestaete.nl

Copyright 2016 © Haskestaete Makelaardij